Elementor #872

ໂຄງການພັດທະນາໂຮງຮຽນບ້ານເຮົາປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງກາ 

ຫຼາຍໂຮງຮຽນໃນເຂດເປົ້າໝາຍທີ່ຍັງຂາດອຸປະກອນ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ສາມາດເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຄວາມຄິດຂອງເດັກນ້ອຍ. ສື່ ແລະ ອຸປະກອນເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳຄັນໃນການໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍລວມທັງມ່ວນຊື່ນໃນການຮຽນ, ແຕ່ຍັງມີຫຼາຍພື້ນທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

12 ພື້ນທີ່ເມືອງອາດສະພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 

ນານ້ອຍທົ່ງ, ນານ້ອຍທົ່ງ-ຮ່ອງເໜືອງ, ບັງແບດເຊ, ບັງແບດຄັນທະກຽນ, ກາງທ່າ-ກາງບ່ອນ, ກາງທ່າ-ຕັບເຕົ່າ, ຕາດຂາແດງ, ຄຳພູ, ດົງຄຳກວນ-ດົງຂວາງ, ຜັກກະດາ, ຜັກກະດາ-ຄຸ້ມພະນອມພອນຂອບໃຈຜູ້ໃຫ້ທຶນອົງການ ຄໍໂອເປີເຣດ (CO-OPERAID) ປະເທດສະວິດເຊີແລນຜູ້ຮ່ວມງານຫ້ອງການສືກສາທິການ ເເລະ ກິລາເມືອງອາດສະພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໄລຍະໂຄງການ

2020 ມິຖຸນາ
ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ
2021 ພຶດສະພາ
ໄລຍະປັດຈຸບັນ
2021 ມີນາ
ໄລຍະສິ້ນສຸດໂຄງການ

 

 

 

 

 

 

 

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຈຸດປະສົງລວມ

 

 

 

 

 

ຈຸດປະສົງລວມຈຸດປະສົງສະເພາະ

 

 

 

ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການປັບປຸງຄຸນະພາບການຮຽນການສອນໃນ 12 ໂຮງຮຽນປະຖົມເປົ້າໝາຍຢູ່ເມືືອງອາດສະພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ອັດຕາການປະລະ ແລະ ການສ້າງຫ້ອງຮຽນ ຂອງນັກຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍບໍ່ເກີນ 5% (ນັກຮຽນທັງໝົດປະມານ 622 ຄົນ ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາຈຳນວນ 12 ພື້ນທີ່)

ຢ່າງໜ້ອຍ 80% ຂອງຄູສອນຢູ່ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍນຳໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈາກໂຄງການ (ຄູ 38 ຄົນ)

ຢ່າງໜ້ອຍ 50% ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂຶ້ນບ້ານຂອງໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ລິເລີ່ມການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກຊາວບ້ານ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼັກ

ກິດຈະກຳທັງໝົດ

ຈຸດດີ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Erat enim res aperta. Ne discipulum abducam, times. Primum quid tu dicis breve? An haec ab eo non dicuntur?
ຈຸດປັບປຸງ
Aliter homines, aliter philosophos loqui putas oportere? Sin aliud quid voles, postea. Mihi enim satis est, ipsis non satis. Negat enim summo bono afferre incrementum diem. Quod ea non occurrentia fingunt, vincunt Aristonem.
ໂອກາດ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
ສິ່ງທ້າທາຍ
Add Description Here

ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂໃນອານາຄົດ

ຮູ້ວິທີ

ການເຂົ້າຫາຊຸມຊົນ ຢ່າງຖືກວິທີ, ຖືກເວລາ ແລະ ຈັງຫວະທີ່ເໝາະສົມ

ຄພສບ

ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍສາມາດເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາຫຼາຍຂຶ້ນ

ກິດຈະກຳ

ໃນຊ່ວງນີ້ແມ່ນໄດ້ແນ່ໃສ່ການເຮັດກິດຈະກຳສ້ອມແປງຫຼາຍກວ່າກິດຈະກຳອັນອື່ນ ເນື່ອງຈາກວ່າຮີບຮ້ອນໃຫ້ກິດຈະກຳນີ້ ສຳເລັດກ່ອນຊ່ວງລະດູເກັບກ່ຽວ ແລະ ລະດູຝົນ ທີ່ເປັນລະດູການຜະລິດຊຸມຊົນອາດບໍ່ສະດວກເຂົ້າຮ່ວມໄດ້

ຄວາມເຂົ້າໃຈ

ທີມງານມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຂັ້ນຕອນການກະກຽມ ແບະ ການວາງແຜນວຽກງານໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະຖານທີ່ ແລະ ລະດູການ

ຄູ

ສອນໃນໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ໃນການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ແລະ ນຳເອົາບົດຮຽນໄປນຳໃຊ້ໃນການສິດສອນຕົວຈິງ

ທີມງານໂຄງການ ແລະ ທີມງານເມືອງ

ສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນໄດ້ດີພໍສົມຄວນຈາກການຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ນຳໄປເຜີຍແຜ່ຕໍ່ໄດ້ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງກາ 

ຫຼາຍໂຮງຮຽນໃນເຂດເປົ້າໝາຍທີ່ຍັງຂາດອຸປະກອນ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ສາມາດເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຄວາມຄິດຂອງເດັກນ້ອຍ. ສື່ ແລະ ອຸປະກອນເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳຄັນໃນການໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍລວມທັງມ່ວນຊື່ນໃນການຮຽນ, ແຕ່ຍັງມີຫຼາຍພື້ນທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

12 ພື້ນທີ່ເມືອງອາດສະພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 

ນານ້ອຍທົ່ງ, ນານ້ອຍທົ່ງ-ຮ່ອງເໜືອງ, ບັງແບດເຊ, ບັງແບດຄັນທະກຽນ, ກາງທ່າ-ກາງບ່ອນ, ກາງທ່າ-ຕັບເຕົ່າ, ຕາດຂາແດງ, ຄຳພູ, ດົງຄຳກວນ-ດົງຂວາງ, ຜັກກະດາ, ຜັກກະດາ-ຄຸ້ມພະນອມພອນປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງກາ 

ຫຼາຍໂຮງຮຽນໃນເຂດເປົ້າໝາຍທີ່ຍັງຂາດອຸປະກອນ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ສາມາດເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຄວາມຄິດຂອງເດັກນ້ອຍ. ສື່ ແລະ ອຸປະກອນເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳຄັນໃນການໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍລວມທັງມ່ວນຊື່ນໃນການຮຽນ, ແຕ່ຍັງມີຫຼາຍ