ສົ່ງເຕົາ 400 ກວ່າໜ່ວຍ ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ 4 ບ້ານທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ

Posted on
         ໃນອາທິດສຸດທ້າຍຂອງເດືອນ ສິງຫາ 2022, ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ພວກເຮົາໄດ້ລົງຕິດຕາມ ແລະ ແນະນຳຂໍ້ມູນວິຊາການຕ່າງໆໃຫ້ກັບຜູ້ຜະລິດຢູ່ໂຮງງານຂອງ: ທ່ານນາງ ຈັນຕະນາ, ບ້ານດອນໃໝ່ ແລະ ທ່ານນາງ ໜູຜິດ, ບ້ານຜານົມ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ຮ່ວມລົງຕິດຕາມການລົງທັດສະນະສຶກສາ ຂອງນັັກສຶກສາຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງທີ່ ໂຮງງານຂອງທ່ານນາງ ຈັນຕະນາ, ເຊິ່ງເຫັນວ່າທຸກຄົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີຄວາມສຸກກັບການໄດ້ລົງມາທັດສະນະຄັ້ງນີ້.
         ພ້ອມກັນນີ້, ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ຂົນເຕົາ CQC ຈຳນວນ 476 ໜ່ວຍ ເພື່ອໄປແຈກຢາຍໃຫ້ກັບປະຊາຊົນໃນ 4 ບ້ານຄື: ບ້ານຖິ່ນແກ້ວ, ບ້ານເມືອງຂາຍ, ບ້ານປາກຊີ, ບ້ານອູ້, ນະຄອນຫລວງພະບາງ, ແຂວງຫລວງພະບາງ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *