ແນະນຳເຕັກນິກການລ້ຽງແບ້ໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ 19 ຄອບຄົວ ທີ່ເມືອງອາດສະພອນ

ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອປັບປຸງຊີວິດກາເປັນຢູ່ ແລະ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ

6/23/20231 min read

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6-9 ມິຖຸນາ 2023, ພວກເຮົາໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອປັບປຸງຊີວິດກາເປັນຢູ່ ແລະ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ຮ່ວມກັບ ວິຊາການຈາກຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງອາດສະພອນ, ຄະນະຈຸດສຸມບ້ານໂນນມີໄຊ ໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ແນະນຳເຕັກນິກການລ້ຽງແບ້ໃຫ້ 19 ຄອບຄົວ ໃນ 2 ບ້ານ.

ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງວິດຖ່າຍຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍອີກດ້ວຍ, ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງສຳເລັດເພີ່ມອີກ 4 ຄອບຄົວ ໃນ 3 ບ້ານ.