ສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງກົບ ແລະ ລ້ຽງປາ ຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນ 2 ບ້ານ ຢູ່ເມືອງອາດສະພອນ

ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອປັບປຸງຊີວິດກາເປັນຢູ່ ແລະ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ

6/16/20231 min read

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 ພຶດສະພາ - 2 ມິຖຸນາ 2023, ພວກເຮົາໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນກຸ່ມເປົ້າໝາຍຢູ່ 2 ບ້ານ (ບ້ານຫ້ວຍເດື່ອ ແລະ ບ້ານສີນົນໄຊ), ເມືອງອາດສະພອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ໂດຍໄດ້ຮ່ວມກັບຄະນະຈຸດສຸມບ້ານ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ເຊັ່ນ: ຕິດຕາມການລ້ຽງກົບອ່າງຜ້າຢາງ 8 ຄອບຄົວ; ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ປ່ອຍປາໜອງດິນ 3 ຄອບຄົວ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ເຮັດຮົ້ວອ້ອມໜອງ ເພືື່ອປ້ອງກັນການຮຸກຮານຈາກສັດ.