ສະໜັບສະໜູນອຸປະກອນ ລ້ຽງກົບ ແລະ ລ້ຽງປາ ໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ 32 ຄອບຄົວ ຢູ່ເມືອງທ່າປາງທອງ

ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອປັບປຸງຊີວິດກາເປັນຢູ່ ແລະ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ

6/20/20231 min read

ໃນອາທິດທຳອິດຂອງ ເດືອນມິິຖຸນາ 2023, ພວກເຮົາໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອປັບປຸງຊີວິດກາເປັນຢູ່ ແລະ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ຮ່ວມກັບ ຫອ້ງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງທ່າປາງທອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ທັງໝົດ 32 ຄອບຄົວ ຢູ່ 6 ບ້ານ ໃນ ເມືອງທ່າປາງທອງ. ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ ມອບອ່າງລ້ຽງກົບ ແະ ລ້ຽງປາ, ຜ້າຢາງ ແລະ ຜ້າກັນແສງ ພ້ອມນຳພາຕິດຕັ້ງ ແລະ ເນາະນຳເຕັກການລ້ຽງໃຫ້ອີກດ້ວຍ. ທີມງານຍັງບອກອີກວ່າ: ສຳລັບອາທິດຕໍ່ໄປ ຈະດຳເນີນ ຈັດສົ່ງ ລູກກົບ-ລູກປາ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.