ສຳເລັດການແຈກຢາຍເຕົາປະຢັດ 400 ກວ່າໜ່ວຍໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ 2023

ແຜນງານສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕົາປະຢັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

8/4/20231 min read

ການເຂົ້າຮອດເຂົ້າເຖິງການນຳໃຊ້ເຕົາປະຢັດໃນປັດຈຸບັນແມ່ນສະດວກສະບາຍ ເພາະວ່າທີມງານເຮົາໄດ້ເອົາໃສ່ໃຈສືບຕໍ່ໂຄສະນາ, ລົງຊຸມຊົນ ເພື່ອໃຫ້ປະຊົນຊົນທຸກຂົງເຂດຫັນມາມານຳໃຊ້ເຕົາປະຢັດທີ່ມີປະສິດທິພາຍໃນການແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນ, ປະຢັດເວລາ ແລະ ງົບປະມານຂອງທ່ານ. ໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ, ໄດ້ສຳເລັດການແຈກຢາຍເຕົາປະຢັດຈຳນວນ 400 ກວ່າໜ່ວຍ ໃນແຕ່ລະຂົງເຂດພື້ນທີ່ຄື: ແຂວງຂຽງຂວາງ ຮ່ວມກັບ ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ໄດ້ສຳເລັດການແຈກ ຈຳນວນ 177 ໜ່ວຍ, ທີ່ບ້ານ ໜອງແຄນ ເມືອງ ຊະນະສົມບູນ ແຂວງຈຳປາສັກ ຈຳນວນ 158 ໜ່ວຍ, ບ້ານ ຫ້ວຍອອນ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍມາດ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈຳນວນ 154 ໜ່ວຍ.