ເຕົາປະຢັດ 400 ກວ່າໜ່ວຍ ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ ທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຜນງານສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕົາປະຢັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

6/19/20231 min read

ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕົາປະຢັດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເກີດມົນລະຜິດທາງອາກາດ, ພວກເຮົາຮ່ວມກັບສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໄດ້ສືບຕໍ່ລົງແຈກຢາຍເຕົາປະຢັດ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ໃນ 3 ແຂວງຄື: ແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ລົງແຈກຢາຍເຕົາ ທີ່ບ້ານແກ້ງແກວ ເມືອງຊະນະສົມບູນ ຈໍານວນ 150 ໜ່ວຍ, ບ້ານນາໝາກເກືອ ເມືອງໄຊພູທອງ, ແຂວງສະຫວັນສະເຂດ ຈໍານວນເຕົາ 203 ໜວ່ຍ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຢູ່ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍທີ່ມີ ໂຮງອາຫານທ່ຽງ ທີ່ເມືອງ ໄຊທານີ ,ເມືອງ ໄຊ ເສດຖາ, ເມືອງປາກງື່ມ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ເມືອງສັງທັງ ລວມ 86 ໜ່ວຍ.