ສຳເລັດຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການລ້ຽງປາ ແລະ ກົບ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ໂຄງການພັດທະນາຄົນພິການແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 20 ບ້ານ ໃນເມືອງຈອມເພັດ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ສປປ ລາວ

7/25/20231 min read

ເພື່ອເປັນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການພັດທະນາຄົນພິການແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, ໃນວັນທີ 12-14 ກໍລະກົດ 2023, ພວກເຮົາໄດ້ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບເຕັກນິກການລ້ຽງປາ ແລະ ການລ້ຽງກົບ, ທີ່ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມສັກ ສີລິວົງ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ເມືອງຈອມເພັດ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຄູ່ຮ່ວມງານຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ລວມທັງໝົດ 21 ທ່ານ (ຍິງ 4 ທ່ານ), ໃນນີ້ມີຜູ້ທີ່ມີຄວາມເປັນພິການ 3 ທ່ານ (ຍິງ 2 ທ່ານ). ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມແລ້ວ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນ ເບິ່ງການຜະລິດລູກປາ ແລະ ລູກກົບ ພ້ອມທັງຮຽນຮູ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ ຢູ່ ຟາມຜະລິດລູກປານ້ອຍຂາຍ ທ້າວ ບຸນປັນ, ທີ່ ບ້ານພູໝອກ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ.