ສືບຕໍ່ເດີນທໍ່ນ້ຳລິນເຂົ້າຄົວເຮືອນ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້

ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອປັບປຸງຊີວິດກາເປັນຢູ່ ແລະ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ

6/26/20231 min read

“ໄມ້ລຳດຽວອ້ອມຮົ້ວບໍ່ໄຂວ່ ໄພ່ບໍ່ພ້ອມແປງບ້ານບໍ່ເຮືອງ” ຄຳສຸພາສິດລາວກ່າວໄວ້ແມ່ນຄວາມເພິ່ນ, ການທີ່ເຮົາຈະເຮັດຫຍັງນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ ສາມັກຄີ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຈຶ່ງຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໂດຍໄວ.

ໃນວັນທີ 13-14 ມິຖຸນາ 2023 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ພວກເຮົາໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອປັບປຸງຊີວິດກາເປັນຢູ່ ແລະ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ໄດ້ນຳພາປະຊາຊົນ ເດີນທໍ່ນ້ຳລິນ ເພື່ອຕໍ່ນ້ຳລົງໃສ່ຄົວເຮືອນຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ສືບຕໍ່ເດີນທໍ່ຈາກບ່ອນກັກນ້ຳລິນ ຂື້ນມາໃສ່ອ່າງເກັບນ້ຳ, ທີ່ສຳຄັນຍັງສຳເລັດການຕໍ່ເຕີມໂຮງເຮືອນຂອງອ່າງເກັບນ້ຳລິນອີກດ້ວຍ.