ແຂວງຈຳປາສັກ ສາມາດຜະລິດເຕົາປະຢັດໄດ້ 1,000 ກວ່າໜ່ວຍ

ແຜນງານສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕົາປະຢັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

6/26/20231 min read

ພວກເຮົາໄດ້ສຸມໃສ່ຕິດຕາມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຜະລິດເຕົາປະຢັດ, ເພື່ອໃຫ້ຮອງຮັບກັບການຊົມໃຊ້ໃຊ້ຂອງປະຊາຊົນໃນຊ່ວງລະດູຝົນ. ໃນກາງເດືອນມິຖຸນາ 2023, ຜູ້ຜະລິດແຂວງຈຳປາສັກ ສາມາດຜະລິດເຕົາໄດ້ 1,000 ປາຍກວ່າໜ່ວຍ ທີ່ໂຮງງານ ທ່ານນາງ ຂັນພອນ ຈຳນວນ 578 ໜ່ວຍ, ທ່ານນາງ ດາວັນ ຈຳນວນ 428 ໜ່ວຍ, ທ່ານນາງ ຈິດສະໜາ ຈຳນວນ 400 ໜ່ວຍ, ທ່ານນາງ ມ່ວນ ຈຳນວນ 333 ໜ່ວຍ.