ວຽກງານສົ່ງເສີມການຜະລິດເຕົາປະຢັດຢູ່ແຕ່ລະພື້ນທີ່

ວຽກງານສົ່ງເສີມການຜະລິດເຕົາປະຢັດຢູ່ແຕ່ລະພື້ນທີ່

5/22/20231 min read

ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມການຜະລິດເຕົາປະຢັດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ, ໃນອາທິດທຳອິດຂອງເດືອນພຶດສະພາ 2023 ພວກເຮົາໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ຢ້ຽມຢາມໂຮງງານຂອງຜູ້ຜະລິດຢູ່ແຕ່ລະພື້ນທີ່ຄື: ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ.

ເຫັນວ່າຜູ້ຜະລິດມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຜະລິດເປັນປົກະຕິ. ນອກຈາກນີ້, ທິມງານຍັງໄດ້ມອບສະຕິກເກີຕິດເຕົາ ແລະ ອຸປະກອນໃນການເຮັດຄຸເຕົາປະຢັດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດເຊັ່ນວ່າ: ສັງກະສີ, ແຜ່ນອາລູຊິ້ງ, ລູກແມັກ ແລະ ອື່ນໆ.